Mini bus Pazina

Mini Bus Pazin

PRIJEVOZ PAZIN-MOTOVUN-PAZIN

Za sve koji u Motovun dolaze javnim prijevozom do Pazina, putnička agencija Contineo organizirala je redovnu festivalsku liniju (cijena 50 kn)

 

Pazin – Motovun

Mjesto polaska: autobusna stanica Pazin

Vrijeme polaska:  11:00 h, 15:00 h, 18:30 h

 

Motovun  - Pazin

Mjesto polaska: parkiralište kod prve rampe

Vrijeme polaska:  11:40 h,  15:40 h, 19:10 h

U oba smjera potrebna rezervacija sjedala unaprijed: 098 982 8045 ili 052 621 045